Zwijgen is goud / silence is golden / Schweigen ist Gold / le silence est d’or / swije is goud


maanzee2

als de stilte spreekt
zwijgt de ongeschreven wet
in alle talen

silence speaks in gold
in many a foreign tongue
by law unwritten

unausgesprochen
reicht die goldene Stille
für viele Sprachen

la loi sans paroles
se déclaire en tout silence
dans chaque langue

ferdôvjend swijen
sprekt yn eltse minskentaal
goudene wurden

*

Urbi et orbi


Happy Easter

Pasen van vandaag:
massacommunicatie
voor stad en wereld

present-day Easter:
a mass communication
for city and world

Ostern zeitgemäß:
Massenkommunikation
für Stadt und die Welt

le Pâques d’aujourd’hui:
communication de masse
pour la ville et monde

Peaskedei fan hjoed:
massakommunikaasje
foar stêd en de wrâld

*

Goede Week / Holy Week / Gute Woche / Bonne Semaine / Goede Wike


in de Goede Week
kijken wij verlangend uit
naar een nieuw begin

als dit stille land
eindelijk weer open gaat
en het leven viert

*

during Holy Week
we are waiting eagerly
for a brand new start

when this silenced land
will finally open up
to celebrate life

*

die Gute Woche
läßt uns begierig warten
auf den Neubeginn

bis das stille Land
endlich wieder auferwacht
zum Lebensfeier

*

dans la Bonne Semaine
nous attendons de nouveau
le réveil du monde

qui est trop silent
espérant de célébrer
la nouvelle vie

*

de Goede Wike
lit ús ferlangend útsjen
nei in nij begjin

dat dit stille lân
einlings wer ris iepen giet
libben wekker wurdt

*

ongehoord / unheard / unerhört / inentendu / ûnheard


*

het mooiste gedicht
wordt in stilte geschreven
voor een geliefde

most beautiful words
are written in deep silence
by a loving heart

die schönsten Worte
werden lautlos geschrieben
in Liebessprache

les plus belles paroles
sont écrites en tout silence
par le coeur aimant

it moaiste gedicht
wurdt mei stille wurden skreaun
foar in beminde

graphic-12493-33

Nachtklank / Night bells / Nachtklang / Son de nuit / Nachtlûd


Sneeuw 2021

©Ans

door het stille dorp
klinken sombere klanken
van een avondklok

the sleeping village
resounds with the haunting bells
of a midnight clock

im schlafenden Dorf
schlägt leis die Abendglocke
klingt recht geisterhaft

la cloche de la nuit
du village endormi
chante du temps perdu

tsjuster fan’e nacht
sjongt yn klokkeklankentaal
fan ferlerne tiid

*

MMXXI


vuurwerk

digitaal vuurwerk
verjaagt de boze geesten
van een nep oud jaar

dat het volgend jaar
dubbel en dwars waard mag zijn
om op te proosten

virtual fireworks
chase away the evil ghosts
of the past fake year

may the next year be
full of joy and happiness
for everyone on earth

Cyberfeuerwerk
erschreckt die bösen Geister
des letzten Jahres

das folgende Jahr
ist hoffentlich aufregend
und voller Freude

le feu d’artifice
numérique chassant l’esprit
de l’an faux passé

l’année aprês ça
promit d’être plus joyeux
pout tout le monde

digitaal fjoerwurk
skrikt de lilke geasten ôf
fan in striemin jier

it folgende jier
sil hooplik wat better gean
foar alle minsken

*

©Peter

©Bob Bouchier

Tegenwind / Headwind / Gegenwind / Vent contraire / Tsjinwyn


Marineschip
©Bob Bouchier

volle kracht vooruit
door zwaar corona-stormweer
onderweg naar Kerst

full speed right ahead
through heavy corona gales
straight towards Christmas

auf geradem Kurs
vom Corona-Sturm besetzt
hin zu Weihnachten

à toute vapeur
assiégé par la tempête
en route pour Noël

fol stoom hurd foarút
tsjin coronastoarmen op
op’e wei nei Kryst

*

Duidelijke taal / language loud and clear / deutliche Sprache / langue créative / dúdlike taal


Big Bang

duidelijke taal
de oerkreet van de Schepping
een gesproken woord

language loud and clear
by a single spoken word
Creation was born

ein einziges Wort
und die ganze Schöpfung lebt
deutliche Sprache

Création est née
par un seul mot prononcé
langue créative

mei dúdlike taal
kaam de Skepping tot libben
troch in inkeld wurd

*

aankomst / arrival / Ankunft / arrivée / oankomst


©Bob Bouchier

het vliegtuig daalt neer
uit de grijze wolkenlucht
de regen valt mee

the plane approaches
under threatening showers
rain is imminent

das Flugzeug landet
unter drohenden Wolken
Regen bleibt zurück

l’avion descend
sous les nuages tous gris
la pluie se prépare

it fleantúch komt del
út’e grize wilkenlucht
fleanfjild sûnder rein

Novemberstilte / hush of november / Novemberstille / silence de novembre / novimberstilte


Herfstboeket
©Peter

novemberstilte
verheldert de schoonheid van
vergankelijkheid

hush of november
brightens up the beauty of
transient colours

Novemberstille
klärt die schöne Farben auf
der Vergänglichkeit

silence de novembre
clarifie les belles couleurs
de fugacité

novimberstilte
ferdúdlikt de moaie kleur
fan fergonklikheid

*

wintertijd / winter time / Winterzeit / temps d’hiver / wintertiid


Klok
© Ed Bouchier

de klok loopt achter
vroeger is een uur later
een herinnering

the clock lags behind
one hour is left all alone
in my memories

die Uhr bleibt zurück
eine Stunde sinkt hinab
in Erinnerung

la pendule se tarde
une heure reste toute seule
comme un souvenir

de klok bliuwt efter
en in ûre komt letter
yn it ferline

*

herfstgebladerte / autumn foliage / Herbstblätter / feuilles d’automne / hjerstblêden


© Bob Bouchier

herfstgebladerte
lispelt van melancholie
eenzaam roodborstje

autumn foliage sighs
whisper melancholically
lonely robin cries

bunte Herbstblätter
flüstern leise, sehnsuchtsvoll
Rotkehlchen singt laut

les feuilles d’automne
murmurent de mélancholie
un merle se cache

bonte hjerstblêden
flústerje oer iensumens
fan in readboarstke

Franciscus’ Zonnelied


zonnebloemen
©Peter

4 oktober is de naamdag/feestdag van de H. Franciscus van Assisi.

Franciscus schreef dit gebed aan het einde van zijn leven vermoedelijk in de lente van het jaar 1225, toen hij zwaar ziek lag in San Damiano en de pijnlijke tekenen van stigmata vertoonde. Het Zonnelied bezingt de schepping in termen van broeder en zuster. Opmerkelijk is dat hij in het loflied niet alleen de mooie aspecten van de schepping weergeeft, maar ook ziekte en zelfs dood een plaats in het leven van de christen weet te geven

Altissimu onnipotente bon signore, tue so le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione. Ad te solo, altissimo, se konfano, et nullu homo ene dignu te mentovare. Laudato sie, mi signore, cun tucte le tue creature, spetialmente messor lo frate sole, lo qual’è iorno, et allumini noi per loi. Et ellu è bellu e radiante cun grande splendore, de te, altissimo, porta significatione. Laudato si, mi signore, per sora luna e le stelle, in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle. Laudato si, mi signore, per frate vento, et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, per lo quale a le tue creature dai sustentamento. Laudato si, mi signore, per sor aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. Laudato si, mi signore, per frate focu, per lo quale enn’allumini la nocte, ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte. Laudato si, mi signore, per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba. Laudato si, mi signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore, et sostengo infirmitate et tribulatione. Beati quelli ke ’l sosterrano in pace, ka da te, altissimo, sirano incoronati. Laudato si, mi signore, per sora nostra morte corporale, da la quale nullu homo vivente pò skappare. Guai a quelli, ke morrano ne le peccata mortali: beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati, ka la morte secunda nol farrà male. Laudate et benedicete mi signore, et rengratiate et serviateli cun grande humilitate.Allerhoogste, almachtige, goede Heer, van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen. U alleen, Allerhoogste, komen zij toe en geen mens is waardig uw naam te noemen. Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen, vooral door mijnheer broeder zon, die de dag is en door wie Gij ons verlicht. En hij is mooi en straalt met grote pracht; van U, Allerhoogste, draagt hij het teken. Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren. Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi. Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde, door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt. Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur, door wie Gij voor ons de nacht verlicht; en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk. Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde, die ons voedt en leidt, en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten. Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen. Gelukkig wie dat dragen in vrede, want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond. Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood, die geen levend mens kan ontvluchten. Wee hen die in doodzonde sterven; gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt, want de tweede dood zal hun geen kwaad doen. Prijs en zegen mijn Heer, en dank en dien Hem in grote nederigheid.[1]

toekomstdroom / future memory / Zukunftstraum / mémoire d’avenir / takomstdream


Ed schildert (2)

©Ed Bouchier

Leven is een herinnering
om naar uit te kijken

Life is a memory
to look forward to

Das Leben ist eine Erinnerung,
auf die man sich freuen kann

La vie est une mémoire
à attendre

It libben is in herinnering
om nei út te sjen

*

Keep it cool


eerste levensles
ervaringsdeskundigen:
eindeloos geduld

a lesson for life
shared by all those in the know:
patience without end

uralte Weisheit
der Lebenserfahrungen:
endlose Geduld

la plus importante
des leçons de toute la vie:
patience infinie

de belangrykste
fan alle libbenslessen:
geduld sûnder ein

*

Martini


Groningen Martinitoren
©Bob Bouchier

de olde grieze
bewaakt in coronatijd
stad en ommeland

in corona time
the city is protected
by towering force

in Zeit von Krise
wacht der alte Kirchenturm
über Stadt und Land

la tour d’église
garde la vieille ville
en temps de crise

Grinzer tsjerketoer
stiet ek yn coronatiid
pal foar stêd en gea

*

Herfstregen / autumn rain / Herbstregen / pluie d’automne / hjerstrein


© Ed Bouchier

tussen de druppels
gewichtloos septemberlicht
in duizend kleuren

september descends
sparkling pearls into my heart
a thousand colours

zwischen Herbsttropfen
fliesst tausendfarbiges Licht
in das Herz hinein

au milieu des gouttes
la lumière à mille couleurs
afflue le coeur

tusken de drippen
skynt septimbersinneljocht
mei tûzen kleuren

*

Nazomerochtend / Late summer daybreak / Spätsommermorgensonne / Soleil du matin / Neisimmersinne


nazomerochtend
verlicht lang uitgestelde
vakantieplannen

*

Late summer daybreak
shines on plans long overdue
for a holiday

*

Fröhlich scheinende
Spätsommermorgensonne
lädt zum Ausflug ein

*

Soleil du matin
brille sur les plans tardés
de vacances d’été

*

Neisimmersinne
skynt oer de lang útstelde
fakânsjeplannen

*

Seizoenen / Seasons


Deze diashow vereist JavaScript.

vier jaargetijden
in heilzame cirkelgang
van afwisseling

hemels hartritme
van een levende schepping
vol verbeeldingskracht

ademend bestaan
al sinds het begin bestemd
voor de eeuwigheid

*

four lovely seasons
circling in a healthy swing
of colourful change

a divine heartbeat
fills a living creation
with joy of being

and the breath of life
plays the never ending song
of eternity

*

Vrijheidsvlag / Ensign of freedom / Flagge der Freiheit / Mer de liberté / Skip fan frijheid


Barend schip

©Bob Bouchier

*

Woelige Barend
koerst de vrijheid tegemoet
met de vlag in top

Captain Courageous
sailing towards true freedom
flying his ensign

Im Sonnenlicht weht
am fernen Horizonte
Flagge der Freiheit

Navire bien chargé
prend la bonne direction:
mer de liberté

It skip fan frijheid
stjoert oer wetterweagen wei
mei flagge yn top

Бурный Баренд
ПЛывет навстречу свободу
с флагом в пик
*
Olujni Barend
Plovi prema slobodi
vijoreĆi zastavom
*

Poëzie / Poetry / Poesie / Poëzij


Musik

muzikale taal
spreekt rechtstreeks van hart tot hart
in sprankelend rijm

musical language
appeals to the heart’s rhythm
with a sparkling rhyme

der Lebensrhythmus
musikalischer Sprache
spricht in Herzensreim

langue musicale
appellant l’esprit de coeur
avec rime brillante

muzikale taal
sprekt direkt fan hert tot hert
mei it libbensrym

*

Klokken / Bells


Groningen2

©Bob Bouchier

langs de straatlantaarns
waart een ongrijpbaar gevaar
door de stille stad

in de kerktoren
galmt het bronzen carillon
hoopvolle klanken

ooit wordt het weer licht
positieve energie
is sterker dan dood!

*

guided by street lamps
an invisible danger
haunts deserted streets

ancient bells of hope
ring across protecting roofs
from the church tower

one day, light will shine
and the shadow of darkness
will be gone for good!

*

Influencer


tumblr_937c4eaaf1abe3bff3751afcba2f1b24_ddda86d0_1280

*

nauwelijks zichtbaar
roerganger van het getij
op de levenszee

barely visible
yet controlling time and tide
dark side of the moon

kaum sichtbarer Freund
Steuermann von Ebb und Flut
auf dem weiten Meer

ami bien caché
conducteur de la marée
sur la mer de vie

in ferburgen freon
is bestjoerder fan it tij
op’e libbenssee

graphic-12860-3

Pasen / Easter / Ostern / Pâques / Peaske


Johannespassie3

de Kruiswegstaties
monden ieder jaar weer uit
in de Opstanding

comforting belief:
each year, Crucifixion leads
to resurrection

das Kreuz tröstet uns:
die Passion führt jedes Jahr
zur Auferstehung

la croix nous montre:
la mort ne vaincra jamais
la résurrection

it krús lit ús sjen:
dea hat net it lêste wurd
nij libben oerwint

*

Heldenmoed / Heroism / Heldentum / Héroisme / Heldedom


tumblr_oej58mutyp1sysgeao1_500

wereld in gevecht
met onzichtbare vijand
ongelijke strijd

unfair shadow fight
invisible enemy
last hero standing

unsichtbarer Feind
unehrlicher Schattenkampf
unsicherer Sieg

ennemi caché
vainqueur imprévisible
lutte mondiale

wrâld yn slimme striid
ûnsichtbere tsjinstanner
helden as winners

*

afstand / distance / Abstand / ôfstan


tumblr_83067115ab8d31dda7fb94ca3a39c133_6a1f5a6a_1280

enige afstand
biedt voldoende speelruimte
voor saamhorigheid

ample distancing
offers opportunities
for some team spirit

une petite distance
vous donne vraiment la chance
de l’esprit d’équipe

ein kleiner Abstand
bietet die Gelegenheit
für den Mannschaftsgeist

lyts bytsje ôfstan
jowt minsken genôch romte
foar wat ienigens

*

Valentijn zonder grenzen / Unlimited Valentine / Valentin ohne Grenzen / Valentin infini / Valentijn sûnder grinzen


Peter schrijft5

©Jacqueline Brouwer

Wie tussen lezers woont, zal leren schrijven

Wie tussen geliefden woont, zal leren dichten

*

They that dwell among readers, shall learn to be writers

They that dwell among loved ones, shall learn to be poets

*

Wer unter Lesern wohnt, lernt zu schreiben

Wer unter Liebhabern wohnt, lernt zu dichten

*

Ceux qui habitent entre lecteurs, apprennent à lire

Ceux qui habitent entre amants, apprennent à faire des vers

*

Dy’t under lêzers wennet, leart te skriuwen
Dy’t under geleafden wennet, leart te dichtsjen
*

MMXX


Cutty Sark26

MMXX

Tweeduizend twintig
wordt een welbesproken jaar
van roestvrije taal

Two thousand twenty
will be worth remembering
once we find the words

Zweitausend zwanzig
fließt dahin wie guter Wein
aus vielen Sprachen

L’an deux mille et vingt
vous offra des solutions
en langues divers

Twatûzen twintig
wurdt in bjusterbaarlik jier
fol lok en seine

graphic-12860-3

 

Kerstbengel / Mary’s Christmas / Nachtstille / Ange Noël / Sillige slom


Kerst

©Peter

*

in de stille nacht
klinkt de oerkreet van een kind
als engelenzang

*

silence of the night
turns a newborn baby’s cry
into angel song

*

der Schrei in der Nacht
eines Neugeborenen
wird zu Engelsang

*

dans la douce nuit
le cri d’enfant nouveau-né
devient angélique

*

de skreau yn’e nacht
fan in pasgeboren bern
klinkt as ingelsang

*

graphic-12860-3

Gloria in excelsis


Licht

*

een engel van licht
voor mijn trouwe blogvolgers
waar ook ter wereld

*

an angel of light
for each of my followers
wherever you are

*

ein Engel aus Licht
für meine liebe Folger
in der ganzen Welt

*

ange lumineux
pour les suiveurs de ce blog
dans tout le monde

*

ljochtende ingel
foar de folgers fan dit blog
oeral yn’e wrâld

*