wintertijd / winter time / Winterzeit / temps d’hiver / wintertiid


Klok
© Ed Bouchier

de klok loopt achter
vroeger is een uur later
een herinnering

the clock lags behind
one hour is left all alone
in my memories

die Uhr bleibt zurück
eine Stunde sinkt hinab
in Erinnerung

la pendule se tarde
une heure reste toute seule
comme un souvenir

de klok bliuwt efter
en in ûre komt letter
yn it ferline

*

herfstgebladerte / autumn foliage / Herbstblätter / feuilles d’automne / hjerstblêden


© Bob Bouchier

herfstgebladerte
lispelt van melancholie
eenzaam roodborstje

autumn foliage sighs
whisper melancholically
lonely robin cries

bunte Herbstblätter
flüstern leise, sehnsuchtsvoll
Rotkehlchen singt laut

les feuilles d’automne
murmurent de mélancholie
un merle se cache

bonte hjerstblêden
flústerje oer iensumens
fan in readboarstke

Franciscus’ Zonnelied


zonnebloemen
©Peter

4 oktober is de naamdag/feestdag van de H. Franciscus van Assisi.

Franciscus schreef dit gebed aan het einde van zijn leven vermoedelijk in de lente van het jaar 1225, toen hij zwaar ziek lag in San Damiano en de pijnlijke tekenen van stigmata vertoonde. Het Zonnelied bezingt de schepping in termen van broeder en zuster. Opmerkelijk is dat hij in het loflied niet alleen de mooie aspecten van de schepping weergeeft, maar ook ziekte en zelfs dood een plaats in het leven van de christen weet te geven

Altissimu onnipotente bon signore, tue so le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione. Ad te solo, altissimo, se konfano, et nullu homo ene dignu te mentovare. Laudato sie, mi signore, cun tucte le tue creature, spetialmente messor lo frate sole, lo qual’è iorno, et allumini noi per loi. Et ellu è bellu e radiante cun grande splendore, de te, altissimo, porta significatione. Laudato si, mi signore, per sora luna e le stelle, in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle. Laudato si, mi signore, per frate vento, et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, per lo quale a le tue creature dai sustentamento. Laudato si, mi signore, per sor aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. Laudato si, mi signore, per frate focu, per lo quale enn’allumini la nocte, ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte. Laudato si, mi signore, per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba. Laudato si, mi signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore, et sostengo infirmitate et tribulatione. Beati quelli ke ’l sosterrano in pace, ka da te, altissimo, sirano incoronati. Laudato si, mi signore, per sora nostra morte corporale, da la quale nullu homo vivente pò skappare. Guai a quelli, ke morrano ne le peccata mortali: beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati, ka la morte secunda nol farrà male. Laudate et benedicete mi signore, et rengratiate et serviateli cun grande humilitate.Allerhoogste, almachtige, goede Heer, van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen. U alleen, Allerhoogste, komen zij toe en geen mens is waardig uw naam te noemen. Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen, vooral door mijnheer broeder zon, die de dag is en door wie Gij ons verlicht. En hij is mooi en straalt met grote pracht; van U, Allerhoogste, draagt hij het teken. Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren. Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi. Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde, door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt. Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur, door wie Gij voor ons de nacht verlicht; en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk. Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde, die ons voedt en leidt, en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten. Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen. Gelukkig wie dat dragen in vrede, want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond. Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood, die geen levend mens kan ontvluchten. Wee hen die in doodzonde sterven; gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt, want de tweede dood zal hun geen kwaad doen. Prijs en zegen mijn Heer, en dank en dien Hem in grote nederigheid.[1]

toekomstdroom / future memory / Zukunftstraum / mémoire d’avenir / takomstdream


Ed schildert (2)

©Ed Bouchier

Leven is een herinnering
om naar uit te kijken

Life is a memory
to look forward to

Das Leben ist eine Erinnerung,
auf die man sich freuen kann

La vie est une mémoire
à attendre

It libben is in herinnering
om nei út te sjen

*

Keep it cool


eerste levensles
ervaringsdeskundigen:
eindeloos geduld

a lesson for life
shared by all those in the know:
patience without end

uralte Weisheit
der Lebenserfahrungen:
endlose Geduld

la plus importante
des leçons de toute la vie:
patience infinie

de belangrykste
fan alle libbenslessen:
geduld sûnder ein

*

Martini


Groningen Martinitoren
©Bob Bouchier

de olde grieze
bewaakt in coronatijd
stad en ommeland

in corona time
the city is protected
by towering force

in Zeit von Krise
wacht der alte Kirchenturm
über Stadt und Land

la tour d’église
garde la vieille ville
en temps de crise

Grinzer tsjerketoer
stiet ek yn coronatiid
pal foar stêd en gea

*

Herfstregen / autumn rain / Herbstregen / pluie d’automne / hjerstrein


© Ed Bouchier

tussen de druppels
gewichtloos septemberlicht
in duizend kleuren

september descends
sparkling pearls into my heart
a thousand colours

zwischen Herbsttropfen
fliesst tausendfarbiges Licht
in das Herz hinein

au milieu des gouttes
la lumière à mille couleurs
afflue le coeur

tusken de drippen
skynt septimbersinneljocht
mei tûzen kleuren

*

Nazomerochtend / Late summer daybreak / Spätsommermorgensonne / Soleil du matin / Neisimmersinne


nazomerochtend
verlicht lang uitgestelde
vakantieplannen

*

Late summer daybreak
shines on plans long overdue
for a holiday

*

Fröhlich scheinende
Spätsommermorgensonne
lädt zum Ausflug ein

*

Soleil du matin
brille sur les plans tardés
de vacances d’été

*

Neisimmersinne
skynt oer de lang útstelde
fakânsjeplannen

*

Seizoenen / Seasons


Deze diashow vereist JavaScript.

vier jaargetijden
in heilzame cirkelgang
van afwisseling

hemels hartritme
van een levende schepping
vol verbeeldingskracht

ademend bestaan
al sinds het begin bestemd
voor de eeuwigheid

*

four lovely seasons
circling in a healthy swing
of colourful change

a divine heartbeat
fills a living creation
with joy of being

and the breath of life
plays the never ending song
of eternity

*

Vrijheidsvlag / Ensign of freedom / Flagge der Freiheit / Mer de liberté / Skip fan frijheid


Barend schip

©Bob Bouchier

*

Woelige Barend
koerst de vrijheid tegemoet
met de vlag in top

Captain Courageous
sailing towards true freedom
flying his ensign

Im Sonnenlicht weht
am fernen Horizonte
Flagge der Freiheit

Navire bien chargé
prend la bonne direction:
mer de liberté

It skip fan frijheid
stjoert oer wetterweagen wei
mei flagge yn top

Бурный Баренд
ПЛывет навстречу свободу
с флагом в пик
*
Olujni Barend
Plovi prema slobodi
vijoreĆi zastavom
*

Poëzie / Poetry / Poesie / Poëzij


Musik

muzikale taal
spreekt rechtstreeks van hart tot hart
in sprankelend rijm

musical language
appeals to the heart’s rhythm
with a sparkling rhyme

der Lebensrhythmus
musikalischer Sprache
spricht in Herzensreim

langue musicale
appellant l’esprit de coeur
avec rime brillante

muzikale taal
sprekt direkt fan hert tot hert
mei it libbensrym

*

Klokken / Bells


Groningen2

©Bob Bouchier

langs de straatlantaarns
waart een ongrijpbaar gevaar
door de stille stad

in de kerktoren
galmt het bronzen carillon
hoopvolle klanken

ooit wordt het weer licht
positieve energie
is sterker dan dood!

*

guided by street lamps
an invisible danger
haunts deserted streets

ancient bells of hope
ring across protecting roofs
from the church tower

one day, light will shine
and the shadow of darkness
will be gone for good!

*

Influencer


tumblr_937c4eaaf1abe3bff3751afcba2f1b24_ddda86d0_1280

*

nauwelijks zichtbaar
roerganger van het getij
op de levenszee

barely visible
yet controlling time and tide
dark side of the moon

kaum sichtbarer Freund
Steuermann von Ebb und Flut
auf dem weiten Meer

ami bien caché
conducteur de la marée
sur la mer de vie

in ferburgen freon
is bestjoerder fan it tij
op’e libbenssee

graphic-12860-3

Pasen / Easter / Ostern / Pâques / Peaske


Johannespassie3

de Kruiswegstaties
monden ieder jaar weer uit
in de Opstanding

comforting belief:
each year, Crucifixion leads
to resurrection

das Kreuz tröstet uns:
die Passion führt jedes Jahr
zur Auferstehung

la croix nous montre:
la mort ne vaincra jamais
la résurrection

it krús lit ús sjen:
dea hat net it lêste wurd
nij libben oerwint

*

Heldenmoed / Heroism / Heldentum / Héroisme / Heldedom


tumblr_oej58mutyp1sysgeao1_500

wereld in gevecht
met onzichtbare vijand
ongelijke strijd

unfair shadow fight
invisible enemy
last hero standing

unsichtbarer Feind
unehrlicher Schattenkampf
unsicherer Sieg

ennemi caché
vainqueur imprévisible
lutte mondiale

wrâld yn slimme striid
ûnsichtbere tsjinstanner
helden as winners

*

afstand / distance / Abstand / ôfstan


tumblr_83067115ab8d31dda7fb94ca3a39c133_6a1f5a6a_1280

enige afstand
biedt voldoende speelruimte
voor saamhorigheid

ample distancing
offers opportunities
for some team spirit

une petite distance
vous donne vraiment la chance
de l’esprit d’équipe

ein kleiner Abstand
bietet die Gelegenheit
für den Mannschaftsgeist

lyts bytsje ôfstan
jowt minsken genôch romte
foar wat ienigens

*

Valentijn zonder grenzen / Unlimited Valentine / Valentin ohne Grenzen / Valentin infini / Valentijn sûnder grinzen


Peter schrijft5

©Jacqueline Brouwer

Wie tussen lezers woont, zal leren schrijven

Wie tussen geliefden woont, zal leren dichten

*

They that dwell among readers, shall learn to be writers

They that dwell among loved ones, shall learn to be poets

*

Wer unter Lesern wohnt, lernt zu schreiben

Wer unter Liebhabern wohnt, lernt zu dichten

*

Ceux qui habitent entre lecteurs, apprennent à lire

Ceux qui habitent entre amants, apprennent à faire des vers

*

Dy’t under lêzers wennet, leart te skriuwen
Dy’t under geleafden wennet, leart te dichtsjen
*

MMXX


Cutty Sark26

MMXX

Tweeduizend twintig
wordt een welbesproken jaar
van roestvrije taal

Two thousand twenty
will be worth remembering
once we find the words

Zweitausend zwanzig
fließt dahin wie guter Wein
aus vielen Sprachen

L’an deux mille et vingt
vous offra des solutions
en langues divers

Twatûzen twintig
wurdt in bjusterbaarlik jier
fol lok en seine

graphic-12860-3

 

Kerstbengel / Mary’s Christmas / Nachtstille / Ange Noël / Sillige slom


Kerst

©Peter

*

in de stille nacht
klinkt de oerkreet van een kind
als engelenzang

*

silence of the night
turns a newborn baby’s cry
into angel song

*

der Schrei in der Nacht
eines Neugeborenen
wird zu Engelsang

*

dans la douce nuit
le cri d’enfant nouveau-né
devient angélique

*

de skreau yn’e nacht
fan in pasgeboren bern
klinkt as ingelsang

*

graphic-12860-3

Gloria in excelsis


Licht

*

een engel van licht
voor mijn trouwe blogvolgers
waar ook ter wereld

*

an angel of light
for each of my followers
wherever you are

*

ein Engel aus Licht
für meine liebe Folger
in der ganzen Welt

*

ange lumineux
pour les suiveurs de ce blog
dans tout le monde

*

ljochtende ingel
foar de folgers fan dit blog
oeral yn’e wrâld

*

Herfstkrans / autumn garland / Herbstkranz / couronne d’automne / hjerstkrans


Herfstkrans

©Peter Bouchier

*

vergankelijkheid
zonder begin of einde
vol melancholie

*

colours of decay
without beginning or end
melancholic art

*

herbstliche Farben
ohne Anfang und Ende
wehmütige Kunst

*

couronne d’automne
sans fin ou commencement
art mélancolique

*

hjerstige kleuren
sûnder in begjin of ein
weemoedige keunst

*

Nieuw seizoen Literaire Podia Alphen a/d Rijn vanaf 21 september


onbeschreven blad / pages unwritten

Geachte volger / bezoeker,

Aanstaande zaterdag, 21 september, ben ik van 14.30 – 17.00 een van de aanwezigen bij het Literair Podium van Stichting AlphenTaal, in de Openbare Bibliotheek aan het Aarplein in Alphen a/d Rijn. Toegang gratis.

Dit is het eerste Literair Podium van het nieuwe seizoen.

Voor de periode tot en met december 2019 zijn maandelijkse podia gepland. Locatie: Theater Castellum, Rijnplein 1-3 Alphen aan den Rijn. Zaal open om 19.30, begin om 20.00, tenzij anders vermeld.

21 september 14.30 – 17.00 Openbare bibliotheek, Aarplein

18 oktober 2019 20.00 Rijnzaal

16 november  2019 13.30 Rijnzaal
Zaal open vanaf 13.00

13 december 2019 20.00 Rijnzaal

Wilt u uw werk voordragen op een van deze podia? Meld u aan via ons contactformulier, of mail naar alphentaal@gmail.com

Zegt het voort!

Peter Bouchier

Zeil & Wind / Sail & Wind / Segel & Wind / Voile & Vent / Seil & Wyn


Skutsjesilen

© family heritage

*

Traditie en strijd
met zwaarden en opstekers
om onsterf’lijkheid

*

Race for tradition
close hauled to prevailing winds
and be a legend

*

Kampf für Tradition
mit Schwerten und Aufstechern
um Unsterblichkeit

*

Cours traditionnel
sur les coups de vent soufflant
d’immortalité

*

Tradysje en striid
mei swurden en opstekkers
om ûnstjerlikens

*

Scriptease


vp

de zomer ruikt groen
transparante vogelzang
smaakt naar bronwater

schitterend maanlicht
lost op in doffe dreunen
van geurige mist

grijze windvlagen
klinken als zoete rozen
die zijn uitgebloeid

*

summer smells fresh green
crystal clear blue blackbird song
tastes like rushing creeks

bright sparkling moonlight
merges in moaning mumbles
of deafening damps

grey gusts of ocean wind
sound like sweet perfumed roses
flowering no more

*